Zones sometses a regulació - Federació Catalana de Turisme Eqüestre

 
FEDERACIÓ  CATALANA  DE  TURISME  EQÜESTRE
Carrer Montseny, 1 Masia de Can Ratés
08398 - Santa Susanna
Barcelona
FEDERACIÓ  CATALANA  DE  
TURISME  EQÜESTRE
Vés al contingut

Zones sometses a regulació

Medí ambient

NORMATIVA DE REGULACIÓ DE L'ÚS PÚBLIC DEL PARATGE NATURAL D'INTERÈS NACIONAL DE POBLET1. Àmbit d'aplicació


L’àmbit d’aplicació de la present normativa són les forests públiques següents:

 • Forest Poblet CUP núm. 1.

 • Forest Comellàs CUP núm. 86.

 • Forest Bosc del Comú CUP núm. 11.


2. Activitats subjectes a la normativa

Les activitats que resten subjectes a la present normativa, sense perjudici d’altres que puguin estar regulades per altres normatives sectorials, són les següents:

a) Senderisme
b) Circulació motoritzada
c) La circulació amb bicicleta, animals de sella o qualsevol altre mitjà de locomoció similar
d) Escalada esportiva i clàssica

3. Normes


3.1. Normes aplicables a l’activitat del senderisme

La pràctica de senderisme es troba subjecta a les normes següents:

a) Només està permès circular per camins i senders actualment existents.

b) Els itineraris guiats que s’efectuïn a l’interior de la zona d’afectació del PNIN hauran de ser realitzats per guies interpretadors autoritzats pel Paratge, llevat d’itineraris realitzats per especialistes en el desenvolupament de funcions docents o de divulgació de la investigació, prèvia autorització de l’equip de gestió del Paratge.

c)  En el cas d’itineraris a peu en grups organitzats de més de 20 persones caldrà l’autorització prèvia de l’equip de gestió del Paratge.

d) Si la pràctica d’alguna de les activitats relaciones en els apartats anteriors pot representar un risc per a la conservació dels sistemes naturals i de la fauna, o un perill per a les persones, l’administració del Paratge podrà limitar-les de forma temporal o indefinida.

3.2. Normes aplicables a la circulació motoritzada


La circulació motoritzada per camins forestals està subjecte a les següents normes:

a) Només està permesa la circulació motoritzada pels camins forestals següents:

 • Camí forestal de La Pena (pujada i baixada).

 • Camí forestal del barranc de l’Argentada.

 • Camí forestal de la creu de Castellfollit a la casa forestal.

 • Camí forestal de l'oratori de Sant Miquel a l’Ermita de la Trinitat.

 • Camí forestal Coll de les Masies a la Font de l'Obis.


b) No s’admet la realització de proves ni competicions esportives amb vehicles motoritzats, ni la circulació motoritzada en grups organitzats sense informe i autorització prèvia de l’equip de gestió del Paratge.

 • La circulació motoritzada en grups no organitzats, s’admet exclusivament quan sigui desenvolupada per grups d’un màxim de 7 motocicletes o ciclomotors, o d’un màxim de 4 automòbils o similars.


c)  Per la resta de camins forestals, tindran regulació específica a proposta de l’equip de gestió del Paratge, els vehicles següents:

 • Vehicles del servei oficial del Paratge.

 • Vehicles del servei de vigilància.

 • Vehicles de servei necessaris pel control de les activitats autoritzades, manteniment d’instal•lacions i execució d’actuacions aprovades per l’administració del Paratge.


d) D’acord amb l’article 13 de la Llei de regulació d'accés motoritzat al medi rural, la velocitat màxima de circulació per camins i pistes de terra és de trenta quilòmetres per hora.

e) Si la pràctica d’alguna d’aquestes activitats relacionades en els apartats anteriors pot representar un risc per a la conservació dels sistemes naturals i de la fauna o un perill per les persones, l’equip de gestió del Paratge podrà limitar-les de forma temporal o indefinida.

3.3. Normes aplicables a la circulació amb bicicleta, animals de sella o qualsevol altre mitjà de locomoció similar


a) Només s’admet pels següents camins, pistes forestals i senders expressament adaptats i senyalitzats per aquesta finalitat:

 • Camí de l’Ermita de la Trinitat -Camí de l’Ermita de la Trinitat a La Pena -Camí de La Pena (pujada i baixada)

 • Camí de l’Argentada

 • Camí del clot del Llop al Coll de la Caldereta

 • Sender coll d’en Perroi al coll de la Caldereta


b) No s’admet la circulació en bicicleta, animals de sella o qualsevol altre mitjà de locomoció similar en grups organitzats sense informe i autorització prèvia de l’equip de gestió del Paratge. La circulació en grups no organitzats, s’admet exclusivament quan sigui desenvolupada per grups màxims de 20 bicicletes, animals de sella o qualsevol altre mitjà de locomoció similar.

c) Si la pràctica d’alguna d’aquestes activitats relacionades en els apartats anteriors pot representar un risc per a la conservació dels sistemes naturals i de la fauna o un perill per les persones, l’equip de gestió del Paratge podrà limitar¬les de forma temporal o indefinida.

3.4. Normes aplicables a l’escalada esportiva i clàssica

a)  Només esta permesa la pràctica de l’escalada clàssica lliure a les vies actualment existents a la zona del Roc de Ponent, però condicionada a que per raons de nidificació d’aus es pugui limitar durant aquest període.

b)  No es permet l’obertura de noves vies.

c)  No s’admet la pràctica d’aquesta activitat en grups organitzats sense informe i autorització prèvia de l’equip de gestió del Paratge. L’escalada en grups no organitzats, s’admet exclusivament quan sigui desenvolupada per grups màxims de 10 escaladors.

d)  Si la pràctica d’aquesta activitat pot representar un risc per a la conservació dels sistemes naturals i de la fauna o un perill per les persones, l’equip de gestió del Paratge podrà limitar-la de forma temporal o indefinida.

Comissió tècnica per a la regulació de l’ús públic L'Espluga de Francolí, 16 d’octubre de 2007

Cavalls  arribats de Cardona ultima població caiguda durant  la guerra de successió, participant amb la ruta eqüestre “La Travessa del Tricentenari” i rendint un homenatge al Fossar de les Moreres als caiguts de 1714
Tornar al contingut