Formació reglada - Federació Catalana de Turisme Eqüestre

 
FEDERACIÓ  CATALANA  DE  TURISME  EQÜESTRE
Carrer Montseny, 1 Masia de Can Ratés
08398 - Santa Susanna
Barcelona
FEDERACIÓ  CATALANA  DE  
TURISME  EQÜESTRE
Vés al contingut

Formació reglada

Formació
La Conselleria d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya ha concedit al  municipi de Santa Susanna per al proper curs Formació Professional Reglada de Grau Mitja de Tècnic/a en Activitats Eqüestres i Guia en el Medi Natural i Temps de Lleure

Institut Professional de Turisme Eqüestre del Maresme


TÈCNIC/A  EN  ACTIVITATS  EQÜESTRES

La competència general d'aquest cicle consisteix a manejar i tenir cura dels cavalls en cadascuna de les seves fases productives, així com desenvolupar activitats de guia per itineraris eqüestres, amb especial atenció per la seguretat i el benestar animal, utilitzant i mantenint instal·lacions materials i equips i acomplint la normativa de benestar animal, prevenció de riscos laborals i protecció ambiental.

Contingut:

 • Tècniques bàsiques i avançades d’equitació
 • Alimentació, maneig general i primers auxilis del cavall
 • Higiene, cura i manteniment físic del Cavall
 • Organització d’itineraris a Cavall
 • Guiatge i dinamització de grups per itineraris a cavall
 • Maneig de la reproducció i recria equina
 • Presentació de cavalls a concursos i exhibicions
 • Tècniques de doma i ensinistrament de poltres
 • Ferrament d’emergència
 • FOL (Formació i Orientació Laboral)
 • Emprenedoria i iniciativa emprenedora
 • Primers auxilis
 
Durada: 2.000 hores
 
Accés al cicle:
 
 • Graduat en ESO
 • Tenir títol de tècnic/a
 • Haver superar la prova d’accés als cicles de grau mitjà
 • Haver realitzat el curs específic d’accés als cicles de grau mitjà
 • Haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP)
 • Tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics
 • Haver superat la prova d’accés a la Universitat per a majors de 25 anys
 
Centre:
 
Institut Professional de Turisme Eqüestre del Maresme
https://agora.xtec.cat/ins-iptem/


Video dels alumnes del Institut Prefessional de Turisme Eqüestre del Maresme
Cavalls  arribats de Cardona ultima població caiguda durant  la guerra de successió, participant amb la ruta eqüestre “La Travessa del Tricentenari” i rendint un homenatge al Fossar de les Moreres als caiguts de 1714
Tornar al contingut