Les rutes eqüestres com a activitat esportiva, recreativa i turística - Federació Catalana de Turisme Eqüestre

 
FEDERACIÓ  CATALANA  DE  TURISME  EQÜESTRE
Carrer Montseny, 1 Masia de Can Ratés
08398 - Santa Susanna
Barcelona
FEDERACIÓ  CATALANA  DE  
TURISME  EQÜESTRE
Vés al contingut

Les rutes eqüestres com a activitat esportiva, recreativa i turística

Rutes eqüestres
LES RUTES EQÜESTRES COM ACTIVITAT ESPORTIVA, RECREATIVA I TURÍSTICA

RESUM

  Aquest article planteja l'anàlisi d'una pràctica esportiva en la natura, els recorreguts eqüestres, fent especial èmfasi en les relacions existents entre aquesta activitat, el medi natural que li serveix com a suport i el seu potencial d’explotació turística. El fet que en l'actualitat sigui una activitat eminentment esportiva anima que els diferents organismes implicats en el seu desenvolupament, fomentin la seva explotació com a activitat turística en pro de diversificar l'oferta d'oci i esbarjo en els espais rurals - naturals catalans.

INTRODUCCIÓ

   Els recorreguts a cavall són una activitat de lleure i esbarjo basada a gaudir d'un passeig en el camp a lloms d'un èquid, on aspectes més específics relacionats amb la tècnica hípica (per exemple, forma de muntar, doma, etc.) queden relegats a un segon pla. Des del punt de vista de la dificultat pot ser practicada per qualsevol, per tant, pot orientar-se a principiants, i des del punt de vista econòmic no és excessivament costosa, sobretot si es compara amb altres pràctiques de lleure en el medi natural ; ambdós fets condicionen que, després del senderisme, les passejades a cavall siguin l'activitat recreativa - esportiva a la natura de les més oferires d'una perspectiva empresarial.
   
El seu enorme atractiu ve condicionat bàsicament perquè:

 • Pot practicar-se en espais o entorns amb caràcters variats, el turisme a cavall és una modalitat cada vegada més estesa que combina l'esport amb gaudir del paisatge i del medi natural.
 • És una activitat que es pot realitzar durant gran part de l'any, les rutes eqüestres permeten deslligar-se de les condicions climàtiques més que altres activitats (sent tan sols especialment negatives, les temperatures molt elevades, pro els efectes es poden minimitzar sempre que es compti amb aigua suficient).
 • És una pràctica que té una clientela potencial bastant elevada, ja que no és necessari posseir aptituds físiques especials ni una dedicació exclusiva per a ser genet ocasional, només cal seguir les indicacions del guia, que ens ensenyarà els gestos necessaris per muntar i ens atribuirà el cavall adequat.
 • És una activitat que pot donar resposta a les noves necessitats demandades pels turistes com són: acostament al patrimoni ecològic d'un territori, afany d'aventura, descobriment dels valors etnogràfics, etc.
 • Pot formar part d'un producte genèric de turisme rural on aparegui diversificant l'oferta d'un territori, o pot servir de base a la creació de nous productes turístics alternatius on l'activitat eqüestre suposi el reclam turístic principal.
 • La durada d'un recorregut eqüestre no sol superar una jornada i presenta un risc pràcticament nul ("el recorregut es fa per una pista sobre la qual els genets menys experts segueixen en fila índia el cavall del guia i munten èquids que ja han adquirit un mínim dels automatismes fonamentals").

   Al nostre país el turisme eqüestre va començar a desenvolupar fa pocs anys, però, "està experimentant un important auge amb el desenvolupament del turisme rural i la creació de nombroses empreses i centres turístics, que ofereixen diverses activitats relacionades amb el món eqüestre, des del lloguer de cavalls en un centre hípic, fins a les rutes per hores i travesses de diversos dies".

CARÀCTERS I EVOLUCIÓ DE L'ACTIVITAT
   
     L'increment del poder adquisitiu de certs grups socials (que permeten poder llogar cavalls, o fins i tot tenir-los en propietat per realitzar passejades o rutes) i el desenvolupament del turisme rural (amb la diversificació de l'oferta d'activitats d'oci), ha condicionat, que les rutes sobre èquids sigui una activitat que està experimentant un important creixement en els darrers anys. El seu interès es fonamenta a ser una modalitat de gaudir del medi natural que combina: esport, coneixement del patrimoni rural i cultural així com vivència directa del paisatge.

     En primer lloc és interessant realitzar una aproximació terminològica als mots relacionats amb la pràctica analitzada, aquests termes s'amalgamen en un concepte genèric que és el de turisme eqüestre que a grans termes es podria definir com "aquell que es desenvolupa en voltant del cavall". No obstant això, sembla que hi ha certa confusió en la definició de turisme eqüestre, ja que, en general, solen considerar-lo com el terme que uneix les diferents pràctiques d'oci a cavall encara que igualment consideren que sol referir-se, en la major part dels casos, a rutes i excursions a cavall. La Confederació d'Empresaris d'Andalusia aporta una definició bastant aclaridora en considerar que "el terme turisme eqüestre designa un tipus de turisme específic consistent en la realització de rutes o itineraris a cavall de durada variable i que poden incloure o no pernoctació, assemblant aquest terme de turisme a cavall, per diferenciar-lo d'aquelles altres activitats susceptibles d'aprofitament turístic que tenen en el cavall el seu argument principal (exhibicions, espectacles, cursets, artesania, competicions etc.) i que s'han anomenat turisme del cavall " .

      Aquest article se centrarà en el "Turisme eqüestre" o "Turisme a cavall" , (El turisme a cavall és aquell que es realitza des de la mateixa muntura, a través de rutes pels senders, camins de ferradures, carrerades reals o calçades romanes, alternant els itineraris per la natura i paratges de singular bellesa amb enclavaments rurals de gran tradició cultural. Per tant, el turisme a cavall fa clara referència a les rutes a cavall), considerant secundària l'accepció esportiva de l'activitat (tot i la seva evident relació amb l'esport hípic), és a dir, es considerarà muntar a cavall no com un fi en si mateix sinó com un mitjà que permet el descobriment i el coneixement de la natura i del patrimoni etnogràfic i cultural d'un territori, i que pot servir per generar per si mateix un producte turístic específic, això va a condicionar que determinades pràctiques relacionades amb el "oci a cavall": cursos de perfeccionament hípic, estades hípiques per a nens i joves, etc., quedin relegades a un segon pla davant de l'interès que plantegen les passejades i excursions a cavall.

     En primer lloc s'han de concretar les peculiaritats de les rutes eqüestres en el medi natural, té com a finalitat el gaudi dels béns turístics en la modalitat etimològica originària (de "tour", giro) és a dir el desplaçament seguint un itinerari donat per la presa directa de contacte amb la natura i / o monuments, llocs característics, etc. " . Segons Tur- Espanya aquests recorreguts han de permetre conèixer i gaudir de manera immediata el medi natural, fer possible l'internament per camins i senders allunyats dels circuits més concorreguts (beneficiant la recuperació del viari tradicional) i permetre el coneixement del patrimoni cultural d’una regió. Tanmateix, és important considerar que dins de les rutes o itineraris eqüestres s'han de diferenciar, com a mínim, dues pràctiques: d'una banda les passejades a cavall i de l'altra, les excursions a cavall . La primera es caracteritza per ser un recorregut curt, com a màxim d'una jornada, m’entres que la segona, segons la Direcció Nacional de Turisme Eqüestre Francesa, es defineix com un desplaçament a cavall incloent-hi almenys una nit fora del punt de partida del recorregut, suposa una caminada, marxa o excursió més prolongada en el temps i en l'espai implicant una organització bastant més complexa: recerca d'allotjaments o lloc d’acampada, transport d'equipatges, etc. Aquestes pràctiques es localitzen primordialment amb àmbits geogràfics diferenciats, la "Randonnée equestre" es realitza fonamentalment a la muntanya, mentre que el turisme eqüestre de "promenade" o de "courte Randonnée '''es reparteix entre la muntanya, la campanya i el mar (demandades cada vegada més l'associació camp - mar). El producte "rutes i passejades a cavall" és molt variat, normalment el temps mínim d'un recorregut eqüestre és d'unes dues hores, però, el turisme eqüestre s'adapta al genet i, segons les necessitats del mateix, el seu nivell físic i el grau de coneixement de l'activitat, així serà la tipologia de recorregut oferta, i no és necessari comptar amb una tècnica depurada per practicar-la," El millor que té muntar a cavall pel camp és que, al contrari d'altres esports, es pot fer des del primer dia sense necessitat d'un curset previ. Al centre eqüestre l'expliquen com recolzar en els estreps, com agafar les regnes i posar els peus i amb un guia davant pràcticament tot el món és capaç de muntar a cavall ", per al que, teòricament qualsevol persona (entre 10 i 70 anys) pot realitzar marxes a cavall comptant amb una mínima forma física.  
      
     En relació amb l'evolució experimentada per l'activitat, des de fa més de vint anys el turisme eqüestre s'ha desenvolupat a França, Itàlia, Gran Bretanya, Alemanya, Bèlgica, els EUA o Canadà, per la qual que "tots aquests països segueixen per davant de la realitat espanyola i són el punt de referència en el moment de posar en marxa una acció similar ". A Espanya el turisme eqüestre es va començar a gestar a Catalunya el 1986 quan" més de 150 cavalls formant part d'una marxa col·lectiva es van traslladar en grups de 30 d'un punt a un altre punt durant dos dies, realitzant acampades a l'aire lliure, per a coincidir tots en un punt final, però, les empreses privades dedicades al turisme eqüestre ja funcionaven des d'anys enrere, traslladant genets estrangers per la diversitat del territori espanyol ".
       
      A partir d'aquest moment, la importància de l'activitat es va traslladar massivament de Catalunya a la resta de la geografia espanyola, emparat per l'interès que a escala nacional van començar a experimentar les anomenades activitats de lleure i esbarjo en el medi natural, i per les possibilitats que presentava el nostre país pel que fa al desenvolupament del turisme eqüestre (Espanya verda i humida del nord, Pirineus, zona muntanyosa catalana, altiplans castellans, paisatges andalusos, etc.).
    
     A principi dels anys vuitanta es va realitzar un treball sobre la possibilitat de desenvolupament del turisme eqüestre a escala nacional, determinades àrees amb potencialitat per implantar aquesta pràctica: comarques de l'interior de Catalunya, totes dues Castellàs, Navarra (per exemple a la Vall del Roncal), Andalusia interior (pobles blancs), zones d'elevat valor ambiental (Coto de Doñana o Taules de Daimiel), etc., és a dir, plantejar que gran part del territori espanyol presentava enormes possibilitats per a l'assentament i desenvolupament de l'activitat, juntament amb una demanda potencial elevada (a principis dels anys noranta es va avaluar que la demanda europea de turisme eqüestre a Espanya estava en uns 80.000 turistes).
   
     No obstant això, és des de principi dels anys noranta quan el turisme eqüestre comença a prendre cos a Espanya, per la qual cosa, en comparació amb altres països, el desenvolupament d'aquesta pràctica al nostre país és encara força incipient (per exemple, en les dates referides, a França hi havia ja 80.000 km de rutes eqüestres i 1900 clubs amb més de 200.000 afiliats, creixent en un 135% el nombre de genets entre 1975 i 1990).  En l'actualitat Andalusia presenta una oferta bastant diversa, apareixen una sèrie d'empreses dedicades a oferir rutes a cavall ubicades, la majoria d'elles, a les províncies de Cadis, Sevillà i Huelva i vinculades, en la major part dels casos, als Parcs Naturals (zones molt demandades per a la pràctica) apareixent les rutes guiades a cavall com un dels productes d'ús públic oferts en aquests espais protegits.
   
    Andalusia el turisme eqüestre es practica regularment a les províncies de Sevilla - Huelva (entorn del Parc Nacional de Doñana, del Parc Natural Serra d'Aracena i Pics d'Aroche, Parc Natural de la Serra Nord, etc.), de Cadis (entorn del Parc Natural Bahía de Cadis, Pobles Blancs, entorn del Parc Natural Serra de Grazalema, etc.), de Màlaga (Serranía de Ronda-Costa del Sol), de Granada-Almeria (Parc Natural Sierra Nevada-Alpujarras), de Còrdova (entorn del Parc Natural de les Serres Subbètiques) i de Jaén (entorn del Parc Natural Serres de Cazorla, Segura i Las Villas).  
    Tot i això, l'oferta encara no és representativa davant l'enorme potencial que presenta la regió per a l'activitat, degut, per una banda, a la dificultat de viure només i exclusivament d'aquesta activitat (problemàtica compartida amb la resta d'elements que integren el producte turístic rural), i de l'altra, i encara que pugui semblar estrany, que la cultura de l'excursionisme a cavall encara no està molt estesa en el nostre país, al contrari del que passa en altres països europeus com Holanda, Anglaterra o Alemanya "a Andalusia està més estesa una idea d'oci a cavall relacionada amb esdeveniments religiosos o festius (romeries, fires, etc.), Però l'afany excursionista està començant a incorporar-se des de fa relativament poc temps".

3. L'ORDENACIÓ TERRITORIAL DELS RECORREGUTS EQÜESTRES

3.1 El viari com a suport de les rutes eqüestres i tipologies de recorreguts existents
     
     Els camins tradicionals són el suport ideal per al traçat dels itineraris eqüestres, en la majoria d'ocasions, els antics camins es traçaven per què poguessin ser recorreguts per mules, cavalls o ases, per tant, els seus perfils se solen adaptar convenientment al trànsit d'aquests animals. Per exemple, els antics camins de ferradura estan perfectament adaptats al pas dels èquids, però, el mal estat de molts d'ells no fa que siguin molt apropiats per a les marxes a cavall, per això les marxes solen anar per camins veïnals i rurals sense asfaltar i pistes forestals, que per l'amplitud i tipus de ferm (terra esplanada), són especialment indicats per a la marxa de les ferradures davant de l'asfalt o altres paviments durs i llisos.
     
     El pla de recuperació dels camins ramaders andalusos indica que "el turisme eqüestre sobre les vies pecuàries suposa un grau molt elevat d'acostament a la seva utilitat tradicional, en emprar com a mitjà de transport el cavall, en aquest sentit les vies no requereixen cap tipus de condicionament, per tant, els camins ramaders o vies pecuàries apareixen com un suport ideal per a la pràctica eqüestre, ja que la seva amplitud (canals, cordills i senderes), el seu traçat i el fet que siguin camins públics, els fa molt adequats per al pas dels cavalls. Els camins en general poden ser de propietat pública o privada, els de propietat pública estan oberts als genets, però, algunes zones concretes, per exemple, aquelles que compten amb figures de protecció ambiental (parcs nacionals o naturals) de vegades limiten a determinats espais (els de major fragilitat ambiental) les passejades a cavall. A Catalunya es prohibeix el pas de cavalls per el Parcs  Nacionals. L'informe realitzat per la CEA sobre turisme eqüestre, indica també la potencial recuperació com rutes eqüestres de les vies verdes (recuperació d'antigues vies fèrries en desús), comptant actualment la nostra regió amb una sèrie de projectes en execució. A Catalunya  és vedat el pas a cavalls per les vies verdes de Girona.
    
      Per tant, el viari tradicional suposa el suport ideal per a les rutes eqüestres, i és l'únic requisit dels camins que tinguin una determinada amplada (el cavall és un animal que no s'adapta bé a les situacions noves per la qual cosa les vies molt estretes i sinuoses no són aptes normalment per al pas d'aquests animals), i que el pas estigui permès legalment (llevat que es compti amb permís per al pas per una propietat privada). Amb la utilització dels mateixos no només donem suport a la recuperació d'un patrimoni abandonat, sinó que s'evita l'impacte que pot generar l'obertura de nous senders.
   
      Partint d'aquest viari tradicional es poden traçar gran diversitat de recorreguts, els quals es relacionen directament amb els objectius que es persegueixin, sent possibles: recorreguts a camp travessa, en terrenys semi coberts i coberts, per la serralada, en boscos nadius i exòtics, sobre cursos d'aigua, al desert, per un o diversos camins, per senderes, etc. No obstant això, normalment i davant l'escassa presència de rutes traçades específicament per a ser recorregudes a lloms del cavall, se solen utilitzar algunes que estan traçades inicialment amb un altre fi, per exemple, les rutes per senderistes, però, aquests traçats no són sempre útils perquè els animals a vegades no poden passar per aquells camins concebuts per anar a peu (de la mateixa manera passa amb les rutes per a bicicleta de muntanya, ja que aleshores els ciclistes poden passar per llocs que no són accessibles per als cavalls portant a coll la màquina, superant d'aquesta manera obstacles que són infranquejables per genet i cavall).
  
    La tipologia d'activitats proposades dins del turisme eqüestre o turisme a cavall, poden semblar en un principi amb bastant varietat: des del passeig d'una hora al recorregut de quinze jornades, passant pels cursets, les "classes verdes" i de descobriment, els itineraris culturals, paisatgístics, les estades de moltes activitats, etc. No obstant això, aquestes es podrien resumir en quatre grans tipus de productes:

           - Les passejades d'una hora, de mitja jornada o de jornada.
           - Els recorreguts de cap de setmana o de dues jornades.
           - Els recorreguts del voltant d'una setmana.
           - Les estades en cursets d'una setmana
.

    Les passejades eqüestres són el producte més ofert pels establiments del turisme eqüestre i constitueixen el producte més venut. El segueixen els recorreguts realitzats en etapes o en "margarida" (retornen a un mateix lloc de base totes les jornades). Les estades són una mica menys representatives. S'ha observat que un 50% de les activitats que es demanen són passejades d'una hora o de mitja jornada, un 25% són recorreguts ("randonnées") i un altre 25% són recorreguts amb estada. Els itineraris a cavall oferts són de diversos tipus: lineals, en bucle o en margarida, per a passeigs d'algunes hores o itineraris de diverses jornades (sent força interessants els itineraris de tipus radial perquè amb ells s'evita el transport dels cavalls ).
       
     L'existència d'una bona xarxa d'itineraris convenientment abalisats és bàsica per al desenvolupament de la tipologia de turisme eqüestre, actualment per part de la Federació Catalana de Turisme Eqüestre hi ha una normativa per adoptar criteris únics que defineixin els GRH (Grans Recorreguts Hípics) i PRH (Petits Recorreguts Hípics), tots dos es defineixen de la manera següent:

           - RED: aquell itinerari que discorre per terrenys problemàtics o difícils, genets experts.            
             - REM: aquell itinerari que discorre per senders o pistes forestals, genets amb certa experiència.
           - REF:  aquell itinerari que discorre per pistes forestals, genets novells.

      No obstant això, les rutes o itineraris plantejats per realitzar l'activitat no estan convenientment abalisats a escala nacional, i fins i tot aquests recorreguts han tingut una evolució menor que l'experimentada per altres activitats excursionistes, bàsicament per les rutes pedestres i cicló - muntanyistes, no obstant això, i encara que aquests recorreguts estan escassament desenvolupats, sempre que es vulgui realitzar l'abalisament dels mateixos, ja sigui en vies públiques o en camins rurals, es necessiten els permisos pertinents. Seria interessant l'aparició d'un organisme que vetllés per l'adequació i manteniment d'aquests recorreguts, en la línia del "Pla Departamental d'Itineraris, Senderisme i Recorreguts francès" (PDIPR) creat per la Llei 83-663 de 22 de juliol de 1983, el qual és de gran interès, ja que persegueix un doble objectiu: facilitar la pràctica de l'excursionisme garantint la continuïtat dels itineraris (a inscriure aquí els itineraris s'assegura la protecció i el manteniment dels mateixos), i protegir els camins rurals. En aquest país els itineraris eqüestres són realitzats per l'Associació Nacional de Turisme Eqüestre i es balises utilitzant pintura taronja. Una altra classificació diferent dels recorreguts és aportada per l'Informe sobre turisme eqüestre de la CEA (1996, 12), i es poden classificar les rutes en funció de la durada en:

           - Rutes curtes: on la durada del recorregut està compresa entre les quatre hores i els dos dies.
           - Rutes llargues: on el recorregut sol prolongar al llarg de varius dies.

Poden realitzar-se en dues modalitats diferents: "trekking" i "stacionity". La primera consisteix en fer nit cada dia en un lloc diferent, mentre que en la segona es pernocta sempre al mateix lloc. Aquesta tipologia suposa una organització més complexa, on aspectes com l'allotjament, restauració, etc., adquireixen gran importància.
 
3.2. El traçat de rutes eqüestres

         Els requeriments ambientals per a realitzar marxes a cavall són molt escassos, podent utilitzar qualsevol tipus d'espais on sigui possible la pràctica de l'activitat (zones permeses des d'un punt de vista legal, exemptes de riscos, etc.). No obstant això, les zones més favorables per realitzar aquesta pràctica són els camins de terra o àrees amb pendents moderades, i alguns espais alternatius les zones cultivades o de pastura en determinades èpoques, segons l'estat de la collita, i les platges de sorra, a excepció de l'estiu.
        
         Des del punt de vista climàtic, la pluja no impedeix l'activitat, el més negatiu per a l'animal són les temperatures elevades i el vent excessiu (alteren l'animal), per això en l'oferta de turisme eqüestre, almenys en la nostra latitud, resulten més òptims els mesos de primavera, tardor i hivern que l'estiu. Les rutes a cavall es consideren, tal com s'ha plantejat, una activitat de suport lineal que han de partir del viari tradicional existent (igual que passa amb les rutes de senderisme i de bicicleta tot terreny). En aquest traçat d'itineraris es poden confeccionar recorreguts a la carta partint de les necessitats o motivacions de la clientela que demana l'activitat, però, en plantejar el traçat d'aquestes rutes cal considerar les característiques geogràfiques i climàtiques de la zona i el grau de coneixement de l'activitat dels usuaris (la major part dels mateixos solen buscar que el recorregut sigui segur i agradable). Daura igualment possibilitar el descobriment del territori, de les seves riqueses turístiques i permetre agradables parades. En consequència, en el traçat d'itineraris s'ha de partir de què aquests faciliten al màxim el gaudi del medi natural, el coneixement del patrimoni arquitectònic, han de considerar-ne els llocs de repòs i aiguada, etc. En plantejar el traçat d'itineraris en comarques de l'interior de Catalunya, indiquen que, perquè una zona tingui potencialitat per al traçat de rutes han d'aparèixer una sèrie de característiques:

 • Bellesa paisatgística de l'entorn.
 • Possibilitat de visitar monuments per diversificar el contingut de les rutes  (se li atribueix així un contingut cultural).
 • Facilitat d'accés.
 • Possibilitat d'instaurar els senders en zones que compten amb vistes de qualitat i que puguin acompanyar de miradors en  altures.
 • Possibilitat de disposar d'allotjaments turístics.

        En conseqüència, ja apareixen una sèrie de condicionants territorials per dur a terme el traçat d'una ruta eqüestre, d'una banda, la presència de camins tradicionals, i de l'altra, l'aparició d'un entorn atractiu des del punt de vista natural i cultural, havent aparegut a més una bona oferta de serveis turístics. Un escenari ideal per al traçat de recorreguts a cavall és aquell que compta amb:

 • Un paisatge atractiu.
 • Pobles d'interès històric - artístic.
 • Àmplia xarxa de camins en bon estat.
 • Carreteres de poc trànsit.
 • Possibilitat d'utilitzar quadres (allotjaments amb quadres)

De la mateixa manera, es daura considerar que per a aquest traçat s'han de:
           
 • Utilitzar al màxim les vies no asfaltades.
 • Evitar els passatges perillosos, zones amb problemes de ferm (despreniment de roques, senders a inclinació, terrenys pantanosos o enfangats, etc.) o amb problemes de circulació (travessar rutes sense visibilitat, pròxims a vies fèrries o rutes de gran circulació, etc.).
 • Evitar en la mesura del possible, els passatges que vagin per propietat privada.
 • Investigar les diferents possibilitats que apareixen per poder triar el millor camí. En alguns casos és preferible un camí amb mala herba que suposa una mica de més feina que un camí més llarg i més fàcil, si el primer ens porta a contemplar una perspectiva visual de gran qualitat, un edifici interessant, etc. Aquesta sèrie de condicionants són semblants per a la diversitat d'usuaris que demanen l'activitat (practicants ocasionals, esportistes iniciats, genets experimentats, etc.), establint la diferència entre ells en la durada dels recorreguts i la capacitat d'afrontar passos difícils (vies estretes, zones asfaltades, etc.). En el quadre següent es detallen els passos a seguir en el traçat dels recorreguts eqüestre.

Passos a seguir en el traçat d'un recorregut eqüestre

           Partir de la xarxa de vies pecuàries i camins públics.
           Inventariar els atractius turístics del territori.
           Inventariar els allotjaments amb quadres.
           Localitzar els veterinaris i ferradors de la zona
             ■ Traçat de les rutes.

"Turisme eqüestre, una activitat d'oci en auge i una important font d'ingressos per al medi rural" .

En conclusió, en el traçat de rutes eqüestres s'ha de considerar:

         - L'entramat viari com a element bàsic per al traçat dels recorreguts (el traçat i perfil dels antics camins ramaders i vies pecuàries s'adapten totalment a les necessitats exigides pels animals). Tot i que els camins considerats com a suport idoni per a la pràctica de l'activitat són els tradicionals que no es troben asfaltats, en força ocasions i davant l'expansió vertiginosa d'aquestes vies asfaltades, és imprescindible utilitzar les mateixes (però, aquest ús ha de ser mínim i per un temps escàs). D'altra banda, aquests vials han de ser públics i tenir una amplitud suficient per permetre una pràctica còmoda de l'activitat, ja que les vies estretes i abruptes no són recomanables per a persones que no tinguin un mínim d'experiència.
         - Aparició d'un centre d'interès que li doni raó de ser a l'itinerari. Els de més rellevància són els naturals i d'interès paisatgístic, adquirent un valor secundari els relacionats amb el patrimoni cultural. De la mateixa manera les fites d'interès han d'aparèixer al llarg de la ruta i no plantejar grans atractius tan sols al principi o fi de la mateixa.

LA DEMANDA DE L'ACTIVITAT

       Les rutes a cavall són una activitat que pot ser practicada per gran part de la població. De les diferents pràctiques existents dins del turisme a cavall referides amb anterioritat, el mercat d'estades i excursions prolongades és més petit (ja que necessiten un major grau de preparació física i coneixement de l'activitat) davant  les passejades de mitja o una jornada, que es desenvolupen amb una freqüència major.                                                    
       
        Estudis francesos han indicat algunes de les característiques dels clients de turisme eqüestre: la mitjana d'edat majoritària es troba entre els 30 i 40 anys, solen pertànyer a categories soci - professionals relativament altes, etc., però, encara que apareguin una sèrie de trets genèrics, es van a distingir cinc grans categories de clients:

          - Els joves (que busquen el descobriment del cavall i la moltes - activitats).
          - Els genets experts més orientats cap als recorreguts itinerants.
          - Els genets "inexperts", que desitgen bàsicament estades amb cursets de perfeccionament.
          - Els genets independents propietaris de cavalls.
          - La clientela general de vacances, atreta pels cavalls, per l'oci a cavall dins d'un context regional i de multi - activitat.

       Aquesta sèrie de clients es resumeixen amb tres grans tipologies de turistes eqüestres a França:

        - Una pràctica ocasional, "curiosa", on els genets solen explicar una experiència nul o escassa, no solen adquirir aquests productes a distància sinó una vegada que estan en el seu lloc de vacances.
         - Un turisme eqüestre d'iniciats que solen practicar el "turisme eqüestre "com un passeig o una excursió d'una jornada a partir d'un lloc d'estada fix, privilegien l'entorn cultural de l'espai i desitgen que s'ofereixen altres activitats.
         - Una pràctica per a esportistes iniciats que volen fer autèntics itineraris i que de vegades ho organitzen ells mateixos.        
        
    La CEA en el seu informe sobre turisme eqüestre a Andalusia l'any 1996, va disposar una sèrie de característiques que adquiria la demanda d'aquesta activitat tant en aquesta regió (CEA, 1996, 51):

         - L'edat dels demandants sol oscil lar entre els 30 i 50 anys.
         - El nivell de renda està fortament influenciat pel tipus d'activitat eqüestre que es dugui a terme, per exemple, en el cas de les rutes a cavall sol existir certa diversitat encara que solen predominar les rendes mitges – altes.
         - Pel que fa a la procedència, dins d'Espanya destaquen Madrid, Andalusia, Catalunya i València, i entre els estrangers solen predominar els alemanys, anglesos, francesos, belgues i holandesos.

       A escala nacional, és molt difícil obtenir dades sobre la importància real de la pràctica o del creixement experimentat per la mateixa en els darrers anys, però, dins del mercat real i potencial amb què compta l'activitat, cal destacar tant el creixement de la demanda internacional (que està sent atreta a integrar el producte turístic eqüestre dins de l'oferta turística general presentada pel nostre país), com la demanda interior que és digna de considerar, ja que en general l'esport hípic està experimentant un desenvolupament força positiu. Aquest creixement s'apunta al suposar les rutes a cavall la segona activitat més oferires per les empreses de turisme actiu a escala nacional (vegeu el gràfic 1).

GRÀFIC 1

PERCENTATGE D'EMPRESES DE TURISME ACTIU ESPANYOLES QUE OFEREIXEN ACTIVITATS RECREATIVES - ESPORTIVES EN EL MITJÀ TERRESTRE
Fuente: Elaboración propia a partir de Ministerio de Economía y Hacienda, op.cit, 20001


          A escala de Catalunya l'existència de dades també és pràcticament inexistent, però, es poden utilitzar una sèrie de fonts indirectes per poder fer front a aquesta manca d'informació. Per exemple, el creixement experimentat per les llicències hípiques i pels clubs i associacions hípiques a Catalunya des de els anys dos mil cinc fins dos mil deu, poden servir per apuntar l'evolució en positiu de l'activitat:

QUADRE 1

EVOLUCIÓ DEL NOMBRE DE LLICÈNCIES EN HÍPICA A CATALUNYA (2005 - 2010)

               Any                                            Nombre de llicències sols genets

              2.005..............................................................................3.646
             2.006...............................................................................4.216
             2.007...............................................................................4.974
             2.008...............................................................................5.498
             2.009...............................................................................5.345
             2.010 Fins  primers Agost..................................................4.996

          No obstant això, aquest increment en el nombre de llicències no és del tot representatiu perquè els practicants federats solen entendre l'activitat sobretot en la seva vessant de competició més que en la d'esbarjo. Per això, resulten més orientadors les dades del creixement del nombre de associacions i clubs relacionats amb la pràctica ja que, en els últims temps estan proliferant les associacions d'excursionistes a cavall, les activitats se solen centrar en les passejades i rutes a cavall pel medi natural.

           La creixent importància de l'activitat a Andalusia s'aprecia, igualment, si considerem les dades recollides en el II Cens Nacional d’Instal·lacions Esportives (1997) realitzat pel Ministeri d'Educació i Cultura. En aquest document es recullen totes les instal·lacions esportives que apareixien al nostre país ja siguin espais convencionals o no convencionals. Dins de les instal·lacions esportives no convencionals queden incloses: pistes d'esquí, embassaments, llacs i estanys (amb pràctica esportiva), Rocòdrom i espais d'escalada, canals de riu o canals artificials, circuits permanents de motor, camps de golf, coves (espeleologia), camps de tir, circuits naturals, aeròdroms, velòdroms, pistes de patinatge i pistes d'equitació i rutes eqüestres. Aquesta última tipologia és la que ens interessa, observis que Andalusia és la Comunitat que ofereix un major nombre de instal·lacions d'aquest tipus després de Catalunya i Madrid.

CUADRO 3

DISTRIBUCIO PER COMUNITATS AUTÓNOMIQUES DE  LES PISTAS O RUTES DE EQUITACIÓ (1997)

Font: Elaboració pròpia a partir de Consell Superior d'Esports (1998): II Cens Nacional d'equipaments esportius, Tom I, Ministeri d'Educació i Cultura, Madrid.

                         Comunitat Autònoma                            Número de pistes de equitació o rutes eqüestres

                                Andalusia......................................................................81 (13.34%)
                                Aragó...........................................................................10 (1.64%)
                                Astúries..........................................................................9 (1.48%)
                                Balears.........................................................................55 (9.06%)
                                Canàries.......................................................................14 (2.3%)
                                Cantabrià......................................................................15 (2.47%)
                                Castellà - Lleó...............................................................44 (7.24%)
                                Castellà - Manxa.............................................................7 (1.15%)
                                Catalunya...................................................................152 (25.04%)
                                Estremadura.................................................................13 (2.14%)
                                Galícia..........................................................................26 (4.28%)
                                Comunitat de Madrid.....................................................86 (14.16%)
                                Comunitat Murciana......................................................12 (1.97%)
                                Navarra........................................................................18 (2,96%)
                                País Basc......................................................................47 (7,74%)
                                La Rioja........................................................................11 (1,81%)
                                Comunitat Valenciana......................................................7 (1,15%)

           La creixent importància de l'activitat a Andalusia s'aprecia, igualment, si considerem les dades recollides en el II Cens Nacional d’Instal·lacions Esportives (1997) realitzat pel Ministeri d'Educació i Cultura. En aquest document es recullen totes les instal·lacions esportives que apareixien al nostre país ja siguin espais convencionals o no convencionals. Dins de les instal·lacions esportives no convencionals queden incloses: pistes d'esquí, embassaments, llacs i estanys (amb pràctica esportiva), Rocòdrom i espais d'escalada, canals de riu o canals artificials, circuits permanents de motor, camps de golf, coves (espeleologia), camps de tir, circuits naturals, aeròdroms, velòdroms, pistes de patinatge i pistes d'equitació i rutes eqüestres. Aquesta última tipologia és la que ens interessa, observis que Andalusia és la Comunitat que ofereix un major nombre de instal·lacions d'aquest tipus després de Catalunya i Madrid.

         - Les empreses que organitzen aquestes activitats són prioritàriament empreses turístiques.
           - Aquestes empreses de turisme eqüestre són essencialment empreses rurals.                                                                                         
           - Per poder viure de l'activitat aquests empresaris han de oferir diferents prestacions (allotjament, restauració, etc.) juntament amb activitats eqüestres diverses.
           - Normalment són petites empreses familiars (es procura treball i renda a escala familiar).

      A escala nacional, com es va esmentar anteriorment, ja des de principis dels anys noranta es comença a conformar un producte turístic definit i basat en la pràctica eqüestre, que per tenir una bona acollida, ha de complir una sèrie de requisits:

          - Ha de recolzar-se en una bona xarxa d'allotjament que serveixi de base a les excursions.
          - Ha de comptar amb una adequada oferta de restauració i preparar convenientment l'alimentació durant les excursions.
          - Traçat diversificat de els circuits a cavall i oferta complementària vinculada a l'activitat principal (cursets d'iniciació, passejades per a la tercera edat, etc.).
          - Adequada comercialització del producte turístic (Agències de Viatge, Touroperadors, etc.).

      Catalunya no compta actualment amb una àmplia oferta de pràctiques a cavall que conformin a la nostra regió un producte turístic prou diversificat. La Conselleria de Turisme i Esport daura diferenciar dins del producte turístic eqüestre català una sèrie de subproductes que tenen trets diferents:

         - Rutes a cavall de llarga durada ("trekking" o "stationity" amb jornades a cavall de sis a vuit hores): ofertes bàsicament per empreses del interior de Catalunya.
         - Passejades a cavall amb allotjament : són les més oferides a escala comarcal, pràcticament en totes les províncies.
         - Cursos  d'equitació  especialitzats en la equitació  a plena natura  (cursets de plena natura, coneixement  plantes i animals etc) com a producte  turístic: més  especialitzats que l'anterior                                             
         - Exhibicions, rutes i demostracions eqüestres per a grups i incentius  desenvolupat per empreses de la comarca.         
         - Activitats eqüestres singulars (visita monuments, visita a cellers, etc.).   
         -Manifestacions eqüestres amb repercussions turístiques (fires del cavall, mercats ramaders, etc.).

QUADRE 4

OFERTA DE SUBPRODUCTES TURÍSTICS EQÜESTRES  A ANDALUSÍA

Tipus de subproducte                                                          % d’empreses de turisme eqüestre oferents del producte

Rutes a cavall de llarga duració..........................................................................................17%
Passejos a cavall amb allotjament......................................................................................28%
Cursets d'equitació especialitzats.......................................................................................14%
Exhibicions, demostracions eqüestres per a grups...............................................................25%
Activitats eqüestres singulars............................................................................................ 17%

Font: Elaboració pròpia a partir de Consejería de Turismo y Deporte (1999): El cavall:  turisme eqüestre. Junta de Andalusia           
  
       El nombre d'empreses que es dediquen a l’organització de passejades i rutes a cavall ha crescut enormement en el darrers anys, presentant les mateixes actualment una oferta àmplia i variada, per exemple, des del punt de vista del tipus de rutes i excursions, durada de les passejades, destinacions i serveis que s’ofereixen (escoles d’equitació a plena natura, activitats complementàries, etc.), etc.
         
     Perquè aquests productes turístics basats en el turisme a cavall o del cavall arribin a prosperar han de relacionar amb altres elements del  producte turístic rural (estades i una altra sèrie d'activitats d'esbarjo). És clar que els productes de turisme eqüestre no s'ha d'orientar només a la clientela per a la qual el cavall és el motiu principal d'estada, sinó que s'han de obrir a aquells clients que estan de vacances i decideixen triar una activitat de lleure a cavall per a un simple passeig de mitja jornada. L'oferta de passejades a cavall fàcils, en família, conjuntament amb altres activitats com les rutes de cicló - muntanyisme o passejades en piragua, és un bon mitjà d'acollir clients potencials, (també l'organització d'esdeveniments relacionats amb el cavall: espectacles eqüestres, etc., solen ser apreciats no només pels practicants de l'activitat sinó pel gruix dels turistes).
    
    Un dels elements bàsics amb els que s'han interrelacionat les rutes a cavall, és l'allotjament, oferint sempre establiments adequats  per la pràctica de l'activitat, per exemple, en el cas de França apareixen una sèrie d'allotjaments específics relacionats amb aquesta pràctica, així el Ministeri d'Agricultura francès distingeix (Comitè National de Tourisme Equestre):

                - "Gite Equestre" (Allotjament eqüestre): allotjaments rurals clàssics en els quals el propietari té un o diversos cavalls de cadira posats a la disposició del turista.
                - "Relais Equestre" (Alberg eqüestre): Instal·lacions equipades per permetre, dins d'un mateix immoble, l'allotjament individual de diverses persones practicants de l'esport eqüestre, les seves instal·lacions se situen bé dins d'un centre eqüestre agregat, bé a una distància convenient de cada un.

       Al costat d'aquests apareixen un altre tipus d'allotjaments com són:

"Gîtes de France" (Allotjament de França): lloc de vacances format per una casa situada en l'espai rural, dins d'un poble o en l'exterior, es distingeix de les cases rurals específiques (per exemple, cases rurals per pescar, etc.) i de les gites et cheval (allotjaments en els quals es poden practicar una o més activitats eqüestres).
"Gites d'Etape i Gites de Séjour", allotjaments de gran capacitat, de 12 a 50 persones. Els allotjaments d'etapa se situen en un itinerari i privilegien l'acollida d'excursionistes durant la nit.

     Al nostre país encara no apareix una oferta d'allotjament àmplia i diversificada especialment concebuda per a la pràctica del turisme a cavall, però, determinades actuacions apunten certa especialització d'alguns allotjaments en aquest sentit, per exemple, en el cas d'Andalusia s'estan començant a utilitzar les cases rústiques o cortijos tant perquè han sabut amb conservar el valor tradicional com perquè normalment solen estar condicionats per allotjar visitants i els animals.
         
         En resum, les activitats eqüestres poden realitzar bé com activitat complementària (passejades opcionals a cavall que els ofereixen en bastants ocasions empreses que engloben un variat nombre d'activitats a la natura), o com a activitat principal (rutes a cavall, estades hípiques, exhibicions eqüestres, etc.). Segons aquest informe, encara és baixa la demanda turística a la qual la motivació principal del viatge sigui la realització d'activitats eqüestres, però, aquestes pràctiques solen aparèixer com a complement d'altres que generen un paquet heterogeni d'activitats a la natura . Com a producte turístic "l'atractiu de les rutes a cavall rau en la possibilitat de poder realitzar itineraris de diversos dies en què tant la pernoctació com la resta de serveis requerits es troben degudament concebuts, presentats i executats en funció del propi interès i particularitats que presenta aquesta pràctica turística ".


Article original de la Dra. Ana María Luque Gil

Categoria: PCD: Professor Contractat Doctor
Àrea: Anàlisi Geogràfica Regional
Grup de Recerca:
HUM-776. Anàlisi Geogràfic
ASSIGNATURES IMPARTIDES
Diplomat en Turisme
Recursos Territorials Turístics
Geografia d'Espanya i les seves regions turístiques
Màster Oficial en Adreça i Planificació del Turisme
Gestió i planificació del mitjà natural
Publicacions:
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=256538

Cavalls  arribats de Cardona ultima població caiguda durant  la guerra de successió, participant amb la ruta eqüestre “La Travessa del Tricentenari” i rendint un homenatge al Fossar de les Moreres als caiguts de 1714
Tornar al contingut