Federar-se genets any 2022 - Federació Catalana de Turisme Eqüestre

 
FEDERACIÓ  CATALANA  DE  TURISME  EQÜESTRE
Carrer Montseny, 1 Masia de Can Ratés
08398 - Santa Susanna
Barcelona
FEDERACIÓ  CATALANA  DE  
TURISME  EQÜESTRE
Vés al contingut

Federar-se genets any 2022

Impresos per federar-se i altres

RENOVACIÓ i ALTA DE LA LLICÈNCIA DE GENET

  • La FCTE ofereix la utilització d'aquesta pàgina web a tots els federats i a la resta de persones que desitgin federar-se per accedir als serveis que ofereix aquesta pàgina web. No oblidi revisar al final d'aquesta pàgina els drets de què disposa respecte a la "Llei de Protecció de Dades de Caràcter Personal"
  • Ha d'especificar les dades del genet. Alguns són obligatoris (*) i altres opcionals, però és important disposar de tots els possibles per poder realitzar una gestió adequada a la seva sol·licitud.
  • Les llicències que estiguin pendents de pagament no podran renovar-se pel pròxim any, sense saldar abans el deute corresponent.
  • Perquè la tramitació de la llicència sigui vàlida és imprescindible enviar el justificant de pagament, indicant el nom del genet com a concepte de la transferència. Si aquest document no és rebut per la Federació, la tramitació de la llicència no serà vàlida, encara que s’hagi efectuat el pagament. NO ES RENOVA AUTOMÀTICAMENT. És el federat qui, a principi d’any, ha de tornar a sol·licitar a la Federació mitjantçant la pàgina web la llicència corresponent del nou any.
  • Qualsevol llicència federativa entra en vigor a partir del moment que es tramita i caduca a 31 de desembre del mateix any.
  • El signant declara que coneix i accepta la normativa relativa a la Federació Catalana de Turisme Eqüestre, Estatuts de la F.C.T.E., reglaments i qualsevol altra legislació que l’afecti.
  • Per poder federar un menor és IMPRESCINDIBLE l'autorització del responsable de l'Pàtria Potestat, sense la qual no es tramita la llicència federativa de genet.

Renovació online de la llicència d'un genet
L'objectiu d'aquesta pàgina és facilitar renovació online de la llicència federativa d'un genet anterior d'aquesta mateixa Federació (encara quan no sigui de l'any passat)

Clicar renovar llicència federativa d'un genet


 BENJAMi de 5 a 9 anys
 ALEVI de 9 a 12 anys
 INFANTIL de 12 a 14 anys
 JUVENIL de 14 a 16 anys
 JOVE GENET de 16 a 21 anys
 Senior de 18 a endavant
 DIRECTIU qualsevol edat
AUTORITZACIÓ PER A MENORSAutoritza el/la menor d’edat sobre qui ostenta la pàtria potestat, a practicar l’equitació, assumint els riscos inherents que comporta aquesta activitat de turisme eqüestre; i que accepta les normes i reglaments federatius i els referents a la participació dels menors en les marxes; i que coneix les prestacions de l’assegurança esportiva que subscriu juntament amb l’expedició de la llicència federativa; i que exonera a la F.C.T.E. de qualsevol responsabilitat en l’accident que el seu fill pugui tenir durant qualsevol acte oficial o activitat eqüestre. A més, faig constar la meva autorització per la difusió d’imatges referents a les activitats federatives en els diferents mitjans de comunicació.
PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

De conformitat amb l'establert en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, (BOE núm. 298, de 13 de desembre de 1999) de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), informem que:

Les dades recollides en aquesta pàgina web de la FCTE quedaran incorporades i seran tractades en un fitxer de caràcter personal de la FCTE, amb la finalitat de poder atendre les seves peticions de servei (les dades obligatòries que se sol•liciten en aquest formulari són necessàries per poder dur a terme la prestació del servei sol•licitat), oferir-li els nostres serveis i enviar-li informació de contingut de turisme eqüestre i, si escau, promocions, ofertes comercials i recomanacions de la FCTE.

A més, i a l'efecte del previst en l'article 11 de la LOPD, i atenent a la naturalesa dels serveis als quals la FCTE li dóna accés mitjançant el seu lloc web, l'usuari atorga el seu consentiment exprés a la cessió dels mateixos a les organitzacions o persones directament relacionades amb el responsable del fitxer com ara altres Federacions, Comitès Organitzadors d’Ebens, socis institucionals i empreses col•laboradores amb les quals la FCTE mantingui relacions de caràcter turístic, federatiu, institucional o comercial, a fi que puguin remetre-li informació que sigui del seu interès, relacionada amb les activitats de la FCTE.

Li informem de la possibilitat que, sobre tals dades, pot exercir els drets d' accés, rectificació, cancel•lació i oposició, en l'àmbit reconegut per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre. Per exercitar els esmentats drets pot dirigir una carta per correu certificat a la FCTE, a Carrer Montseny, s/n Masia de Can Ratés de Santa Susanna (Barcelona), explicant quin o quins drets vol exercitar i el motiu del seu exercici.


Procediu al pagament de la llicencia assota

Alta online de la llicència d'un genet
L'objectiu d'aquesta pàgina és facilitar l'alta online de la llicència federativa d'un genet

Clicar Alta d'una nova llicència per federartiva d'un genet


 BENJAMi de 5 a 9 anys
 ALEVI de 9 a 12 anys
 INFANTIL de 12 a 14 anys
 JUVENIL de 14 a 16 anys
 JOVE GENET de 16- 18 anys
 SÈNIOR de 18 endavant
 DIRECTIU - Qualsevol edat
AUTORITZACIÓ PER A MENORSAutoritza el/la menor d’edat sobre qui ostenta la pàtria potestat, a practicar l’equitació, assumint els riscos inherents que comporta aquesta activitat de turisme eqüestre; i que accepta les normes i reglaments federatius i els referents a la participació dels menors en les marxes; i que coneix les prestacions de l’assegurança esportiva que subscriu juntament amb l’expedició de la llicència federativa; i que exonera a la F.C.T.E. de qualsevol responsabilitat en l’accident que el seu fill pugui tenir durant qualsevol acte oficial o activitat eqüestre. A més, faig constar la meva autorització per la difusió d’imatges referents a les activitats federatives en els diferents mitjans de comunicació.
PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

De conformitat amb l'establert en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, (BOE núm. 298, de 13 de desembre de 1999) de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), informem que:

Les dades recollides en aquesta pàgina web de la FCTE quedaran incorporades i seran tractades en un fitxer de caràcter personal de la FCTE, amb la finalitat de poder atendre les seves peticions de servei (les dades obligatòries que se sol•liciten en aquest formulari són necessàries per poder dur a terme la prestació del servei sol•licitat), oferir-li els nostres serveis i enviar-li informació de contingut de turisme eqüestre i, si escau, promocions, ofertes comercials i recomanacions de la FCTE.

A més, i a l'efecte del previst en l'article 11 de la LOPD, i atenent a la naturalesa dels serveis als quals la FCTE li dóna accés mitjançant el seu lloc web, l'usuari atorga el seu consentiment exprés a la cessió dels mateixos a les organitzacions o persones directament relacionades amb el responsable del fitxer com ara altres Federacions, Comitès Organitzadors d’Ebens, socis institucionals i empreses col•laboradores amb les quals la FCTE mantingui relacions de caràcter turístic, federatiu, institucional o comercial, a fi que puguin remetre-li informació que sigui del seu interès, relacionada amb les activitats de la FCTE.

Li informem de la possibilitat que, sobre tals dades, pot exercir els drets d' accés, rectificació, cancel•lació i oposició, en l'àmbit reconegut per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre. Per exercitar els esmentats drets pot dirigir una carta per correu certificat a la FCTE, a Carrer Montseny, s/n Masia de Can Ratés de Santa Susanna (Barcelona), explicant quin o quins drets vol exercitar i el motiu del seu exercici.


Procediu al pagament de la llicencia assota

Pagament de llicencia federativa del any 2022 de genet benjami de 5 a 9 anys
85.00 €
Afegeix
Pagament de llicencia federativa del any 2022de genet alevi de 9 a 12 anys
85.00 €
Afegeix
Pagament de llicencia federativa del any 2022 de genet infantil 12 a 14 anys
85.00 €
Afegeix
Pagament de llicencia federativa del any 2022 de genet juvenil de 14 a 16 anys
85.00 €
Afegeix
Pagament de llicencia federativa del any 2022 de jove genet de 16 a 18 anys
85.00 €
Afegeix
Pagament de llicencia federativa del any 2022 de genet senior de 18 anys endavant
85.00 €
Afegeix
Pagament de llicencia federativa del any 2022 de directiu de qualsevol edad
85.00 €
Afegeix
Pagament de llicencia federativa de genet per dies del Any 2022
12.00 €
Afegeix
Pagament de paquet de 10 dies de llicencia federativa de genet per dies del Any 2022per centres
Pagament de dilluns a dijous i enviar comprobant del pagament a fcte@fcturismeequestre.cat perquè entri en vigor l'assegurança, sinó encara que s'hagi pagat no estarà cobert. Té validesa durant tot l'any 2021
Després de comunicar al correu de mutuacat nom cognoms adreça i DNI abans de sortir amb el client perquè tingui validesa la assegurança
57.00 €
Afegeix
Pagament de llicencia federativa del any 2022 de genet escolar només és vàlida a majors de 5 anys
85.00 €
Afegeix
Cavalls  arribats de Cardona ultima població caiguda durant  la guerra de successió, participant amb la ruta eqüestre “La Travessa del Tricentenari” i rendint un homenatge al Fossar de les Moreres als caiguts de 1714
Tornar al contingut