Federar-se entitats any 2022 - Federació Catalana de Turisme Eqüestre

 
FEDERACIÓ  CATALANA  DE  TURISME  EQÜESTRE
Carrer Montseny, 1 Masia de Can Ratés
08398 - Santa Susanna
Barcelona
FEDERACIÓ  CATALANA  DE  
TURISME  EQÜESTRE
Vés al contingut

Federar-se entitats any 2022

Impresos per federar-se i altres

RENOVACIÓ i ALTA DE LA LLICÈNCIA D’ENTITATS

La FCTE ofereix la utilització d'aquesta pàgina web a totes les entitats que desitgin federar-se per accedir als serveis que ofereix aquesta pàgina web. No oblidi revisar al final d'aquesta pàgina els drets de què disposa respecte a la "Llei de Protecció de Dades de Caràcter Personal"
• Ha d'especificar les dades de l’entitat. Alguns són obligatoris (*) i altres opcionals, però és important disposar de tots els possibles per poder realitzar una gestió adequada a la seva sol•licitud.
• Les llicències que estiguin pendents de pagament no podran renovar-se pel pròxim any, sense saldar abans el deute corresponent.
• Perquè la tramitació de la llicència sigui vàlida és imprescindible enviar el justificant de pagament, indicant el nom de l’entitat com a concepte de la transferència. Si aquest document no és rebut per la Federació, la tramitació de la llicència no serà vàlida, encara que s’hagi efectuat el pagament. NO ES RENOVA AUTOMÀTICAMENT. És l’entitat qui, a principi d’any, ha de tornar a sol•licitar a la Federació mitjançant la pàgina web la llicència corresponent del nou any.
• Qualsevol llicència federativa entra en vigor a partir del moment que es tramita i caduca a 31 de desembre del mateix any.
• El signant declara que coneix i accepta la normativa relativa a la Federació Catalana de Turisme Eqüestre, Estatuts de la F.C.T.E., reglaments i qualsevol altra legislació que l’afecti.
• Per poder federar una entitat és  IMPRESCINDIBLE  l'autorització del responsable de la mateixa, sense la qual no es tramita la llicència federativa de l’entitat.

Renovació online de la llicència d'una entitat
L'objectiu d'aquesta pàgina és facilitar renovació online de la llicència federativa d'una entitat anterior d'aquesta mateixa Federació (encara quan no sigui de l'any passat)

Clicar renovar llicència federativa d'una entitat

 Centre de turisme eqüestre
 Centre de turisme eqüestre Q
 Club
 Agrupació
 Associació
 Centre hípic
 Casa rural
AUTORITZACIÓPROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

De conformitat amb l'establert en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, (BOE núm. 298, de 13 de desembre de 1999) de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), informem que:

Les dades recollides en aquesta pàgina web de la FCTE quedaran incorporades i seran tractades en un fitxer de caràcter personal de la FCTE, amb la finalitat de poder atendre les seves peticions de servei (les dades obligatòries que se sol•liciten en aquest formulari són necessàries per poder dur a terme la prestació del servei sol•licitat), oferir-li els nostres serveis i enviar-li informació de contingut de turisme eqüestre i, si escau, promocions, ofertes comercials i recomanacions de la FCTE.

A més, i a l'efecte del previst en l'article 11 de la LOPD, i atenent a la naturalesa dels serveis als quals la FCTE li dóna accés mitjançant el seu lloc web, l'usuari atorga el seu consentiment exprés a la cessió dels mateixos a les organitzacions o persones directament relacionades amb el responsable del fitxer com ara altres Federacions, Comitès Organitzadors d’Ebens, socis institucionals i empreses col•laboradores amb les quals la FCTE mantingui relacions de caràcter turístic, federatiu, institucional o comercial, a fi que puguin remetre-li informació que sigui del seu interès, relacionada amb les activitats de la FCTE.

Li informem de la possibilitat que, sobre tals dades, pot exercir els drets d' accés, rectificació, cancel•lació i oposició, en l'àmbit reconegut per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre. Per exercitar els esmentats drets pot dirigir una carta per correu certificat a la FCTE, a Carrer Montseny, s/n Masia de Can Ratés de Santa Susanna (Barcelona), explicant quin o quins drets vol exercitar i el motiu del seu exercici.


Procediu al pagament de la llicencia assota

Alta online de la llicència d'una entitat
L'objectiu d'aquesta pàgina és facilitar l'alta online de la llicència federativa d'una entitat

Clicar Alta d'una nova llicència federartiva d'una entitat


 Centre de Turisme Eqüestre
 Centre de Turisme Eqüestre Q
 Club
 Agrupació
 Associació
 Centre Hípic
 Casa Rural
AUTORITZACIÓPROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

De conformitat amb l'establert en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, (BOE núm. 298, de 13 de desembre de 1999) de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), informem que:

Les dades recollides en aquesta pàgina web de la FCTE quedaran incorporades i seran tractades en un fitxer de caràcter personal de la FCTE, amb la finalitat de poder atendre les seves peticions de servei (les dades obligatòries que se sol•liciten en aquest formulari són necessàries per poder dur a terme la prestació del servei sol•licitat), oferir-li els nostres serveis i enviar-li informació de contingut de turisme eqüestre i, si escau, promocions, ofertes comercials i recomanacions de la FCTE.

A més, i a l'efecte del previst en l'article 11 de la LOPD, i atenent a la naturalesa dels serveis als quals la FCTE li dóna accés mitjançant el seu lloc web, l'usuari atorga el seu consentiment exprés a la cessió dels mateixos a les organitzacions o persones directament relacionades amb el responsable del fitxer com ara altres Federacions, Comitès Organitzadors d’Ebens, socis institucionals i empreses col•laboradores amb les quals la FCTE mantingui relacions de caràcter turístic, federatiu, institucional o comercial, a fi que puguin remetre-li informació que sigui del seu interès, relacionada amb les activitats de la FCTE.

Li informem de la possibilitat que, sobre tals dades, pot exercir els drets d' accés, rectificació, cancel•lació i oposició, en l'àmbit reconegut per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre. Per exercitar els esmentats drets pot dirigir una carta per correu certificat a la FCTE, a Carrer Montseny, s/n Masia de Can Ratés de Santa Susanna (Barcelona), explicant quin o quins drets vol exercitar i el motiu del seu exercici.


Procediu al pagament de la llicencia assota

Pagament de llicencia federativa del any 2021 de clubs
100.00 €
Afegeix
Pagament de llicencia federativa del any 2021 de agrupació
100.00 €
Afegeix
Pagament de llicencia federativa del any 2021 de associació
100.00 €
Afegeix
Pagament de llicencia federativa del any 2021 de casa rural
100.00 €
Afegeix
Pagament de llicencia federativa del any 2021 de centre de turisme eqüestre
100.00 €
Afegeix
Pagament de llicencia federativa del any 2021 de centre de turisme equestre Q
150.00 €
Afegeix
Pagament de llicencia federativa del any 2021 de centre hípic
100.00 €
Afegeix
Cavalls  arribats de Cardona ultima població caiguda durant  la guerra de successió, participant amb la ruta eqüestre “La Travessa del Tricentenari” i rendint un homenatge al Fossar de les Moreres als caiguts de 1714
Tornar al contingut